Mondomum's Board - You Too Can Have An Mondomum Like Mine.

handledarutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet erbjuder utbildning för personer som redan arbetar inom verksamheterna äldreomsorg, hemtjänst, psykiatri och LSS-verksamhet. Bl a finns en handledarutbildning som kan vara ett effektivt steg vidare i karriären. Oavsett var man befinner sig i yrkeslivet finns det alltid alternativ och vägar vidare, bara man är villig att satsa och jobba framemot en lösning. Om man inte är nöjd i sin situation ska man givetvis försöka ändra på den och sträva efter något bättre.